Standee ngoài trời

Loại móc 4 góc Loại khung

- Kích thước: điều chỉnh từ 0.6 x 1.6 m đến 0.8 x 1.8 m.

- Quy cách: Khung sắt, chân sắt tròn 30, in pp hoặc hiflex đóng khoen 4 góc căng lên.

- Giá khung: 380.000đ/cây (làm 2 mặt +20.000đ/cây)

- Tấm standee: in pp ngoài trời 70.000đ/m2, in hiflex mỏng 26.000đ/m2, đóng khoen 4 góc

Standee ngoài trời

- Kích thước: w0.68m x h1.6m, khung để standee w0.6m x h1.2m

- Sắt hộp 2x4cm xung quanh, sắt 14 giữa.

- Chân cao 40cm, chân vuông 60cm.

- Giá khung: 600.000đ/cây

- Tấm standee: in pp ngoài trời cán foam 5mm (2 mặt) đưa vào khung: 205.000đ/tấm

Standee ngoài trời