Thiết kế giá rẻ

Sản phẩm Yêu cầu - Thời gian ĐVT Đơn giá Ghi chú

Namecard
Thẻ nhựa
Tem nhãn
Mạc, tag quần áo

- Khách hàng gửi logo, hình ảnh và nội dung.

- Số lần chỉnh sửa: 03 lần.

- Thời gian: 01 - 02 ngày.

Mẫu

50.000 - 200.000

Băng rôn

- Khách hàng gửi logo, hình ảnh và nội dung.

- Số lần chỉnh sửa: 03 lần.

- Thời gian: 01 - 02 ngày.

Mẫu

50.000 - 300.000

Bảng hiệu
Standee

- Khách hàng gửi logo, hình ảnh và nội dung.

- Số lần chỉnh sửa: 03 lần.

- Thời gian: 01 - 02 ngày.

Mẫu

100.000 - 500.000

Menu
Standee

- Khách hàng gửi logo, hình ảnh và nội dung.

- Số lần chỉnh sửa: 03 lần.

- Thời gian: 03 - 05 ngày.

Trang

30.000 - 100.000

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Thiết kế namecard Thiết kế namecard Thiết kế standee Thiết kế standee